Mapa strony
Podgląd wydruku
Formularz kontaktowy
 
Ostatnia aktualizacja:
2018-10-14 17:41

 

Jesteś gościem.

 
 
 

Kontakt

Stowarzyszenie Agroturystyczne "Mazurska Kraina"
Giże 7 19-411 Świętajno woj. warmińsko-mazurskie
e-mail: mazurskakraina1@wp.pl
tel. 87 521 55 51 fax. 87 521 54 65

Foto ... Foto ... Foto ... Foto ... Foto ... Foto ... Foto ... Foto ... Foto ... Foto ... Foto ... Foto ... Foto ... Foto ...
 
 
 
 

Tworzenie izby muzealnej Mleko i Natura w Wiejskim Centrum Inicjatyw w Giżach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Inwestycja sfinansowana w ramach realizacji operacji o nazwie „Tworzenie izby muzealnej Mleko i Natura w Wiejskim Centrum Inicjatyw w Giżach”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej realizowana w ramach poddziałania 19,2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Lider w EGO”

 

   Od grudnia 2017 roku w Wiejskim Centrum platforma do kryptowalut Inicjatyw w Giżach funkcjonuje Izba muzealna pod nazwą Mleko i Natura utworzona przez Stowarzyszenie Agroturystyczne Mazurska Kraina w ramach projektu zrealizowanego ze środków pomocy finansowej w wysokości 50000,00 zł otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO” – Numer umowy 00153-6935-UM1410150 z dnia 21 sierpnia 2017 - poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   W ramach operacji przeprowadzona została adaptacja poddasza budynku Wiejskiego Centrum Inicjatyw w Giżach na potrzeby izby muzealnej zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim, który obejmował następujące prace: roboty ścienne i tynkarskie, roboty posadzkarskie oraz roboty instalacyjne.

   Mieszkańcy w ramach pracy nieodpłatnej wykonali z własnych materiałów elementy ekspozycji przyrodniczej oraz elementy zabudowy przestrzennej: półki, stojaki,platforma zarobkowa bitcoin regały, sztalugi.

   20-osobowa grupa mieszkańców wsi uczestniczyła w dwóch szkoleniach przeprowadzonych przez partnerów projektu.

   Pierwsze szkolenie przeprowadził Piotr Wydra z Nadleśnictwa w Olecku. Temat szkolenia - rozpoznawanie gatunków drzew, krzewów, zwierząt, ptaków, owadów i innych żyjących w przestrzeni wsi.
Drugie szkolenie przeprowadził Mieczysław Błażukiewicz z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olecku. Temat szkolenia: poznanie procesów biologicznych zachodzących przy produkcji mleka oraz pozyskiwanych paszach.

   Mieszkańcy wsi zebrali materiały, z których w ramach działań świetlicowych utworzyli ekspozycję w izbie muzealnej, dającą początek tworzenia tego obiektu.
   Utworzona izba poszerzające działalność kulturalną polska kryptowaluta Centrum związaną z działaniami edukacyjnymi wsi tematycznej.

Tworzenie izby muzealnej Mleko i Natura w Wiejskim Centrum Inicjatyw w Giżach

Zobacz fotografie z Izby Regionalnej   

 

 

Submenu

 

 
 

 

Stowarzyszenie Agroturystyczne "Mazurska Kraina"